Mária Mudríková - Kent                 Ing.Rudolf Mudrík-OFFER

Stred 457                                                              Stred 457

023 54  Turzovka                                                  023 54 Turzovka

prevádzka: Klokočov-Riečky                                prevádzka: Klokočov-Riečky

Tel.: 041/4353257                                                Tel.: 041/4353257

Fax: 041/4353257                                                 Fax: 041/4353257

Mobil: 0908 903 217                                             Mobil: 0907 807 890

e-mail: kent@mm-skolskynabytok.sk                     e-mail:rmoffer@centrum.sk

mmkent@centrum.sk                                             IČO: 32 248 466

IČO: 34590404                                                     DIČ: SK 1020455634

DIČ: SK 1021273132